SKY-LOGISTIC

Giao Vận Xưa-Nay

SKY-LOGISTIC mang lại những giá trị mới dựa trên những nguyên tắc truyền thống

Giao Vận Xưa

Quá trình nhận và giao hàng được cụ thể hóa bằng những hóa đơn trên giấy, mỗi hóa đơn sẽ nhận được sự kiểm soát của nhiều lớp nhân sự

Giao Vận Thời kỳ 4.0

Toàn bộ quá trình vận chuyển được định vị và giám sát hoàn toàn tự động bằng hệ thống quản lý thông tin trên bản đồ

Parallax Effect - Perfected